Semua Tulisan Kategori "Kajian MP3"

Akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam 8 -Pemaaf- (Ust. Askar Wardhana, Lc)

8 tahun lalu / 0 komentar

Akhlak Rasulullah yang ia merupakan kunci bagi kita untuk bertemu dengan Allah subhana wa ta’ala dalam keadaan diridoi, untuk mendapatkan rahmat dari Allah subhana wa ta’ala di hari kiamat kelak. Maka kunci tersebut adalah dengan kita mengambil teladan mencontoh beliau dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam...

Kajian Perdana Kitab Jami' Ahkamin Nisa (Ust. Andi Fahmi)

8 tahun lalu / 0 komentar

Menuntut ilmu tidak dibebankan pada lelaki saja, akan tetapi juga kepada para perempuan.طلب العلم فريضة على كل مسلم"Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap...

Dakwah dan Doa Nabi Nuh Alaihis Salaam (Ust. Abu Hasan Arif)

8 tahun lalu / 0 komentar

Nabi Nuh 'Alaihis Salaam adalah termasuk Ulul 'Azmi dari para rasul, dan beliau pulalah rasul yang pertama kali Allah utus ke dunia ini. Beliau diutus oleh Allah Subhana wa Ta'la berdakwah mengajak umatnya untuk mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah selama kurang lebih 950...

Akhi Janganlah Engkau Durhaka (Ustadz Sulhan Jauhari, Lc)

8 tahun lalu / 0 komentar

Apabila kita memperhatikan di tengah masyarakat kita, maka kita akan dapati sebuah fenomena yang sangat menyedihkan. Fenomena yang pada hakikatnya adalah dosa besar yang dapat membinasakan, fenomena yang dapat menghalangi kita masuk surga. Namun walaupun demikian, fenomena tersebut banyak dilakukan oleh manusia tak...

Kajian Perdana Kitab At Tauhid (Ustadz Hermawan, Lc)

8 tahun lalu / 0 komentar

Ilmu Tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan yang paling agung, karena di dalamnya dibahas bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhana wa Ta’ala, bagaimana seorang hamba mengesakan Allah Subhana wa Ta’ala. Para Ulama berkata