Biarkan Sejarah Bersaksi…


9 tahun lalu oleh Radio Suara Al-Iman / 0 komentar

28 September 2015

Diterjemahkan oleh Ustadz Musyaffa ad Dariny, حفظه الله تعالى

Siapakah yang telah menaklukkan negeri Syam, Iraq, dan Persia untuk Islam? Umar bin al-Khaththab radhiallahu’anhu (dia seorang Sunni, musuh Syi’ah nomor wahid)

Siapakah yang telah menaklukkan negeri Sindu dan India untuk Islam? Muhammad bin al-Qasim (dia Sunni, anti Syi’ah)

Siapakah yang telah menaklukkan Afrika Utara untuk Islam? Qutaibah bin Muslim al-Bahily (dia Sunni, anti Syi’ah)

Siapakah yang telah menaklukkan Spanyol untuk Islam? Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nashir (keduanya Sunni, anti Syi’ah)

Siapakah yang telah menaklukkan Konstantinopel untuk Islam? Muhammad al-Fatih (dia Sunni, anti Syi’ah)

Siapakah yang telah menaklukkan negeri Shoqliyah untuk Islam? Asad Ibnul Furot (dia Sunni, anti Syi’ah)

Siapakah yang telah membangun peradaban Andalusia (Spanyol) lalu menjadikannya sebagai menara ilmu? Para penguasa dan ulama dari kalangan ahlussunnah (anti Syi’ah)

Siapakah yang memimpin pasukan muslim menaklukkan tentara Salib di Hiththin? Shalahuddin al-Ayyubi (dia Sunni, anti Syi’ah)

Siapakah yang memimpin pasukan muslimin menghancurkan kekuatan Tartar? Saifuddin Qatz dan Ruknuddin Bibris (keduanya Sunni, anti Syi’ah)

SEBALIKNYA…

Siapakah yang berkhianat pada al-Husein radhiallahu’anhu? al-Mukhtar ats-Tsaqofi (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah berkhianat pada Khalifah Abbasy ar-Raadhi Billaah? Al-Buhiyun (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah berkhianat dan membantu Tartar memasuki Baghdad? Ibnul ‘Alqomi (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah menghiasi perbuatan keji Holago Khan sehingga terkesan baik? Nashir ath-Thusi (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah menolong Tartar dalam penyerangannya terhadap Syam? Kaum Syi’ah Alawiyyun (Rafidhah)

Siapakah yang menjadi sekutu tentara Salib dalam melawan kaum muslimin? ath-Thowasyi dan Fathimiyyun (mereka semua Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah mengkhianati Sultan as-Saljuqi? al-Basasiriy (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah menolong tentara Salib dalam menduduki Baitul Maqdis di Palestin? Ahmad bin ‘Atho (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Shalahuddin al-Ayyubi? Seorang Syi’ah-Rafidhah.

Siapakah yang telah menemui Holagho Khan di Syam? Kamaluddin ‘Umar bin Badr at-Tiflisiy (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah mencongkel dan mencuri Hajar Aswad dari Ka’bah dan membunuh para jama’ah haji? Abu Thahir al-Qaramithiy (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah membantu Napoleon ketika menyerang Syam? Darwiz (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

DAN BARU-BARU INI…

Siapakah yang telah membunuh warga Palestina di perkemahan Shobro dan Wasyatila? Harokah Amal (gerakan beraliran Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah menyokong penyerangan Zionis terhadap Lebanon Selatan? Harokah Amal (Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah menyerang pusat-pusat sunnah di Yaman? Kelompok Haothi (mereka Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang menyebut perang Amerika menginvasi Iraq sebagai keberkahan? As-Siistaaniy dan al-Hakiim (mereka Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah menyebut perang tentara Salib menginvasi Afganistan sebagai keberkahan? Iran (negeri Syi’ah-Rafidhah)

Siapakah yang telah memerangi dan menindas rakyat muslim di Suriah? Rezim Bassar an-Nushairiy (rezim Syi’ah ultra-ekstrim)

Khawarij juga demikian. Hanya saja mereka berada di kutub seberang jika dibandingkan dengan Syi’ah. Di mana ada Khawarij, di situ ada Syi’ah. Dan di mana ada Syi’ah, di situ muncul Khawarij. Mereka semua adalah para pelaku kerusakan terbesar di muka bumi.

***

Sebagian besar tulisan di atas adalah terjemahan dari sebuah postingan berbahasa Arab di grup “Tholabatul ‘Ilmi Lombok” (Forum Asatidz dan Thullab Lombok)