SAATNYA BERSIH-BERSIH


9 tahun lalu oleh / 0 komentar

Saudaraku, para Ulama membagi hati seorang menjadi tiga golongan: hati yang sehat, sakit dan mati. Nah, jika kita ingin menempatkan hati kita masing-masing ke dalam salah satu dari tiga golongan tersebut, dimanakah kira-kira letak hati kita?!

Sudah-sudah! jangan larut dengan pembagian tersebut. Jangan pula ribut mensifati hati masing-masing. Ada hal yang lebih penting. Hendaknya kita senantiasa membenahi hati masing-masing dan menjaganya dari berbagai macam noda dan rona yang dapat mengotorinya. Ayo, saatnya bersih-bersih!

"Hari di mana tiada berguna harta dan putra-putra. kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat." [QS. asy-Syu'aro': 88-89]

Selamat dari kesyirikan, amalan baru yang tiada pernah Nabi shallallahu alaihi wa sallam contohkan, fitnah syubuhat dan nafsu syahawat.

Semoga Allah memberikan kemudahan.

Penulis : Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari, Lc. M.H.I حفظه الله تعالى